Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Z. Kelment Greca

Tel :        00355 42 248645 exp 122
Fax :       00355 42 248645 exp 119
Adresa:  Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor
                Rruga “Jordan Misja”,
                Gjykata e Krimeve të Rënda, 
                Tiranë

Orari:
E Hënë - E Premte  08:00 - 16:00

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645