Programi

Programi fokuson në dy drejtime kryesore:

  • Organizimin dhe konsolidimin e Zyrës, si njësi efektive e menaxhimit të fondeve të gjyqësorit.
  • Përmirësimin e kushteve të gjyqësorit në Shqipëri, nëpërmjet një menaxhimi sa më efektiv të fondeve të akorduara atij.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645