Programi Buxhetor Afatmesem 2018-2020

 Informacione mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2018 - 2020:

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645