Programi Buxhetor Afatmesem 2019-2021

Informacione mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2019 - 2021:

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645