Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR
New Cell
LIDHJA NR. 2
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
New Cell
Nr. Rendor Kerkuesi Data e regjistrimit të kërkesës Objekti   Data e kthimit të përgjigjes   Statusi i    kërkesës Tarifa  
         
1

Z.Dritan Dema

  27/7/2016   Kopje e listës së stafit të ZABGJ   28/7/2016  Përfunduar  
2

Qëndra "Res Publica"           

 28/09/2016  Kërkesë për informacion  07/10/2016  Përfunduar  
3 Lëvizja MJAFT!  03/11/2016 Kërkesë për informacion  03/11/2016  Përfunduar  
4

Qëndra "Res Publica "

  23/01/2017

Kërkesë për informacion

  31/01/2017   Përfunduar  
5

Florjan Gjoka

 10/03/2018

Kërkesë për informacion

 13/03/2018  Përfunduar  
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          

 

Kërkesë për informacion kliko për dokumentin.

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645