Struktura e Konferences Kombëtare Gjyqësore

Organet drejtuese:  

  1. Mbledhja e përgjithsshme e KGJK-së
  2. Këshilli Ekzekutiv i KGJK-së
  3. Kryetari
  4. Zëvëndëskryetari.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645